LEGIO MARIAE HỌP BẠN MỪNG LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ VÀ 66 NĂM HIỆN DIỆN TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT( 08/09/1957- 08/09/2023)