Legio Mariae: CURIA TÂN BÌNH TẬP HUẤN NGÀY 24/09/2022, TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT.