LỄ KÍNH THÁNH GIA THẤT – CÁC GIA ĐÌNH KỶ NIỆM NĂM HÔN PHỐI 31.12.2017 TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT