Học viên lớp Giáo Lý Hôn Nhân khóa II – 2017 CHẦU THÁNH THỂ CHÚA 11.11.2017