GX TÂN VIỆT :CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2019.