GIÁO XỨ TÂN VIỆT KHAI MẠC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ NĂM 2019