GIÁO XỨ TÂN VIỆT : GIA ĐÌNH CON ĐỨC MẸ MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP.