CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2017 TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT.