Cầu Thang Thánh mà Chúa Giêsu đã từng bước lên sắp được trùng tu