Vắng mặt bất hợp pháp 1 năm khỏi dòng đương nhiên bị trục xuất