Tuyển sinh lớp TÌM HIỂU ƠN THIÊN TRIỆU – niên khóa 2019-2020