Tượng Đức Mẹ Guadalupe bị mất trong bão được tìm thấy sau 10 năm sau một trận bão khác