TT Hoa Kỳ Trump chọn Brett Kavanaugh là ứng viên tòa án Tối cao