TỔNG THỐNG NGA CAM KẾT BẢO VỆ CÁC KITÔ HỮU TRÊN TOÀN CẦU ĐANG BỊ BÁCH HẠI