Tòa Thánh quan tâm đến số phận 1,2 triệu người làm nghề biển