Tình hình Ái Nhĩ Lan: sau trưng cầu dân ý về phá thai và trước chuyến thăm của ĐGH Phanxicô