Tìm hiểu chính mình, chữa lành nội tâm… có nên dè chừng với sự phát triển cá nhân không?