THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY NĂM LẺ 2021 (06/3/2021) – (Lc 15, 1-3. 11-32) – THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE DỤ NGÔN NGƯỜI CHA NHÂN HẬU