Thánh tích của Thánh Timôtê sẽ được trưng bày ở Đền thờ Thánh Phêrô