THÁNH LỄ TẠ ƠN TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI VÀ MỪNG NGÂN KHÁNH DÒNG- MẾN THÁNH GIÁ TÂN VIỆT