Thánh lễ kính LCTX của Hạt Tân Sơn Nhì tại Giáo xứ Tân Hương lúc 15h00 ngày 6/9/2016