THÁNH LỄ KHẤN DÒNG : KHÔNG ĐỂ RƠI MẤT LỜI NÀO CỦA THIÊN CHÚA