Thánh lễ khai mạc Năm thánh các thánh Tử đạo Việt Nam tại Sở Kiện