THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT