THÁNH LỄ AN TÁNG CHO CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ CẨM VÂN.