“Thánh Giuse, người đảm trọn chiều sâu của Cựu Ước”