Sắc lệnh ban ơn toàn xá trong Năm Thánh tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam