Phụng vụ Thánh Lễ – Thứ năm. Thánh Gioan 23, Giáo Hoàng. Lễ nhớ.11/10/2018