Ở thời đại dịch, chúng ta khám phá lại tinh thần của Mẹ Têrêxa