Ở Châu Mỹ La Tinh, các giám mục trở lại địa bàn chính trị