Nolwenn, 20 tuổi, kể câu chuyện trở lại chớp nhoáng của minh