Nhìn lại chuyến viếng thăm của ĐTC tại 3 nước Mozambique, Madagascar và Maurice