Nhân lễ thánh Phanxicô, ĐTC sẽ trồng một cây sồi trong vườn Vatican