Người Công giáo ở Ai Cập: Chúng tôi sẽ không rời khỏi đất nước này bởi vì chúng tôi có một sứ mệnh