Một nhà thờ Công giáo mới được khánh thành tại vương quốc Oman