Một cơ hội hiếm có để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng: Ngài sẽ tông du Thái Lan và Nhật Bản