Madagascar: Đã hoàn tất 95% công trình chuẩn bị chào đón Đức Phanxicô