LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA I – 2018 CHẦU THÁNH THỂ VÀ CHỤP HÌNH LƯU NIỆM.