LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG NĂM B 2020 (04/12/2020) – (Mt 9, 27 – 31) THÁNH GIOAN ĐAMAS – Tiến sĩ Hội thánh, Lễ nhớ