LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY NĂM LẺ (15/3/2019) – (Mt 5, 20-26) – MÙA CHAY THÁNH 2019