LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY NĂM B 2021 (26/02/2021) – (Mt 5, 20-26) – MÙA CHAY THÁNH 2021 KIỆN TOÀN LUẬT MÔSÊ