LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG NĂM B (07/12/2017) – (Mt 7, 21. 24-27)