LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY NĂM LẺ 2021 (27/02/2021) – (Mt 5, 43-48) – MÙA CHAY THÁNH 2021 KIỆN TOÀN LUẬT MÔSE (tiếp theo) – HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ