LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY 2020 (07/3/2020) – (Mt 5, 43 – 48) – THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE