LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY 2020 (24/3/2020) – (Ga 5, 1 – 3a. 5-16) – THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE “