LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG NĂM B 2020 (01/12/2020) – (Lc 10, 21 – 24) CHÂN PHƯỚC GIOAN VERCELLI. – Lễ nhớ.