Linh mục Stéphane Joulain, sứ mạng với các nạn nhân