LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA I – 2018 LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG – TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT