LỊCH HỌC LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG KHÓA I – 2019 (GIÁO XỨ TÂN VIỆT)