Lễ truyền chức Linh mục Vincent Nguyễn Quốc Bảo SDB, một nhà truyền giáo tại Paraguay Nam Mỹ